Plenary Conference PHSS 2021: Dicționarul Limbii Române – o istorie a domeniilor întrepătrunse

CS I dr. Gabriela Haja

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, România

Thursday, 28 October, 10.15-11.15

Google Meet: meet.google.com/kiw-afxv-enw

Dominată de specificul interdisciplinarității, lexicografia diacronică reprezintă unul dintre cele mai solicitante și provocatoare domenii de cercetare din cadrul umanioarelor. Prelegerea prezintă o istorie a lexicografiei privitoare la limba română, elaborată sub egida Academiei Române, din perspectiva interdisciplinarității. Voi porni de la Dicționarul limbii române semnat de Laurian și Maxim și voi parcurge etapele prin care a trecut magistrala lucrare pentru a ajunge la forma sa actuală, accesibilă on-line.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s